Att få hästen att följa dig som en hund!

Jenny Westberg ger sex goda råd om hur du på ett säkert sätt leder din häst. Det handlar om hur du håller ledrepet, vilket avstånd ni bör ha mellan varandra, och hur du berömmer din häst. Och kanske framför allt – känn in lugnet mellan Jenny och hennes häst Kid!

Tillbaka till:Ponnypäron